Gato V

Gato V

Óleo sobre papel 18 X 27 cm - 400€ + IVA

Gato IV

Gato IV

Óleo sobre papel 27 X 18 cm - 400€ + IVA

Gato III

Gato III

Óleo sobre papel 18 X 27 cm - 400€ + IVA

Gato II

Gato II

Óleo sobre papel 27 X 18 cm - 400€ + IVA